Sprache ohne Worte

 


Menschen mit einer Mission wissen, dass man sich nicht nur mit Worten verständigt. Auch der Körper spricht ihre Sprache.
Gerade im heutigen Europa mit 20 offiziellen Sprachen, müssen Politiker sich bewusst sein, dass Körpersprache auch wichtig ist und aktiver genutzt werden sollte. Zur Illustration finden sie hier einige Beispiele die Weltgeschichte gemacht haben.

 

 

 

 

 

© Deze website en het ontwerp van een handgebaar, tekst en vlag zijn burgerinitiatieven, niet gesponsord door welke overheid of belanghebbende dan ook. Er is geen belastinggeld in het geding. Het gehele gedachtegoed wordt vrij ter beschikking gesteld aan burgers en politici van alle Europese landen. Ter inspiratie. Want het gaat niet alleen om de knikkers, ook om het gevoel!