Deze website is gemaakt in juni 2005, naar aanleiding van het NEE dat in Europa vanuit Frankrijk en Nederland klonk in de nationale referenda over de voortgang van de Europese samenwerking.

Hoewel de vragen in de referenda heel concreet naar een politiek-juridisch oordeel vroegen, blijken de antwoorden JA en NEE gebaseerd op heel andere, zeer uiteenlopende gevoelens. Er zijn dan ook evenzoveel geldige interpretaties van de uitslag. Deze bijdrage aan de discussie focust daarom niet op de zakelijke argumenten maar op het gevoel:

Referendumuitslagen zijn helder:
Noodzaak voor nieuw elan begint bij nieuw design!
 


 

 

 


© Deze website en het ontwerp van een handgebaar, tekst en vlag zijn burgerinitiatieven, niet gesponsord door welke overheid of belanghebbende dan ook. Er is geen belastinggeld in het geding. Het gehele gedachtegoed wordt vrij ter beschikking gesteld aan burgers en politici van alle Europese landen. Ter inspiratie. Want het gaat niet alleen om de knikkers, ook om het gevoel!