Deze ideeën zijn ingestuurd door mensen die willen bijdragen aan de nieuwe identiteit van Europa. Voor iedereen, ook politici en ambtenaren om weer inspiratie uit te putten. De inzendingen staan vrij ter beschikking aan ieder die ze wil toepassen. In de politiek zijn ideeën vrij van copyright.

European animal symbol? - idea: Sietse Visser
Which animal symbol fits Europe? Chameleon?

vergroting

 


© Deze website en het ontwerp van een handgebaar, tekst en vlag zijn burgerinitiatieven, niet gesponsord door welke overheid of belanghebbende dan ook. Er is geen belastinggeld in het geding. Het gehele gedachtegoed wordt vrij ter beschikking gesteld aan burgers en politici van alle Europese landen. Ter inspiratie. Want het gaat niet alleen om de knikkers, ook om het gevoel!