Europa Partner Checker

Veel cijfermatige communicatie over Europa gaat in de perceptie van mensen mank aan één ding: "Appels met peren vergelijken". Op de fruitschaal kan het prima maar bij cijfers mag dat niet, wordt ieder kind al vroeg op school geleerd.

Als antwoord hierop is de Europa-partner-checker bedacht. Het is een meetinstrument met verschillende schalen, denk aan een ouderwetse rekenliniaal, waarmee absolute cijfers van landen kunnen worden bekeken als relatieve, dus als cijfers die je wél met elkaar mag vergelijken. Wélke relatieve schaal je belangrijk vindt is aan jezelf. Zo komen kreten van politici en pers in beter perspectief voor ons, de mensen.

Hoe werkt het?
Stel je hebt een vraag: "Als onze financiële bijdrage aan de EU door sommige politici te hoog wordt gevonden, hoe moet ik die in verhouding zien tot die van de andere partners?". Of zoals een van de vele dagelijkse berichtjes in de pers: "Frankrijk wil 1,5 miljard Euro aan extra staatssteun". Of nog een: "Textielbranche blij met EU akkoord China". Hoe kijk je vanuit een willekeurig Europees land tegen de bijbehorende cijfers aan?

1- Je tikt een cijfer dat je wilt bekijken in de kolom achter het betreffende land. Dit kan maar bij één land tegelijk.

2- Je klikt op enter of de gele vergelijk knop bovenin, waarmee alle schalen gezien vanuit dat land met relatieve cijfers worden gevuld. Bij elk ander land verschijnen bedragen die in verhouding staan tot je uitgangsvraag. Elk cijfer, niet alleen dat van geldbedragen, kan op deze manier in perspectief worden bekeken. Het laatste voorbeeld, de voor 2005 afgesproken import van 24,5 milj. jurken uit China naar de EU, bekijk je vanuit het onderste "land", de EU-totaal: Hoeveel komen er waarschijnlijk naar ons land?

De vijf schalen

1. De totale economie van een land: Is het een economisch zwaargewicht?
GDP ( Gross Domestic Product) zoals bijgehouden en beschikbaar gesteld door het IMF (Internationaal Monetair Fonds) . Dit is de totale waarde van goederen en diensten die een land per jaar produceert. Het GDP telt het inkomen in het land waar het verdiend wordt, in plaats van wie de eigenaar van de (soms buitenlandse) productiefactoren is zoals het GNI (Gross National Income) dat doet. De EU contributie per land wordt in GNI uitgedrukt omdat het GNI beter is voor analyse van bronnen en gebruik van inkomen. Het GDP is echter een betere maatstaf voor de stand van zaken van productie op de korte termijn.

2. De levensstandaard: Hoe is de welvaart van die mensen?
Dit is het GDP per inwoner, uitgedrukt in PPP (Purchasing Power Parity). Dat is een formule waarmee valuta ten opzichte van elkaar worden uitgedrukt om de koopkracht van de mensen in een land weer te geven. Omdat het een gemiddelde is kan je aan dit cijfer niet zien in hoeverre die levensstandaard ook gelijkmatig is verdeeld over de mensen.

3. De hoeveelheid mensen: Om hoeveel monden gaat het?
Het bevolkingsaantal, als stemmen in het democratische proces een doorslaggevende factor. Maar ook voor potentiële markten, in aantallen consumenten een belangrijk gegeven.

4. De bevolkingsdichtheid: Hoeveel ruimte is er daar?
Dit is het bevolkingsaantal verdeeld over de totale oppervlakte van dat land.
Het geeft een idee van het gevoel van vol , van de maatstaf voor ruimte en drukte en van de hoeveelheid resterende natuur. Het is wel een gemiddeld cijfer dat op bepaalde plekken in een land heel anders uitvalt.

5. De oppervlakte: Hoe groot is dat land?
Hiermee worden de grenzen van Europese Unie getrokken. Maar het zegt met moderne communicatiemiddelen tegenwoordig over een land niet meer zo heel veel. Behalve dat je lang moet reizen om overal te komen. En dat er waarschijnlijk veel en lange grenzen of kusten zijn. En veel bergen, bossen, velden en lucht.


© Deze website en het ontwerp van een handgebaar, tekst en vlag zijn burgerinitiatieven, niet gesponsord door welke overheid of belanghebbende dan ook. Er is geen belastinggeld in het geding. Het gehele gedachtegoed wordt vrij ter beschikking gesteld aan burgers en politici van alle Europese landen. Ter inspiratie. Want het gaat niet alleen om de knikkers, ook om het gevoel!