Taal zonder woorden

 


Mensen met een missie weten dat niet alleen woorden spreken.
Ook het lichaam spreekt.
Juist in het Europa van nu, met 20 officiële talen moeten politici zich daar bewust van zijn en er actief gebruik van maken.
Om dit te illustreren hier een greep uit de wereldgeschiedenis.

 

 

 

 

 

© Deze website en het ontwerp van een handgebaar, tekst en vlag zijn burgerinitiatieven, niet gesponsord door welke overheid of belanghebbende dan ook. Er is geen belastinggeld in het geding. Het gehele gedachtegoed wordt vrij ter beschikking gesteld aan burgers en politici van alle Europese landen. Ter inspiratie. Want het gaat niet alleen om de knikkers, ook om het gevoel!